tisdag 29 maj 2012

Parken i Degeln - ett varv till

Grönyta, sedd från Östra Farmvägen. Nu inhägnad. Kommer här att bli en offentlig park i framtiden?

Malmö stad halverar investeringarna i gator, parker, torg och lekplatser, kunde man läsa i Sydsvenskan 24/5. Stora projekt, som en ombyggnad av Stortorget och den botaniska trädgården vid Lindängen, läggs på is. De grandiosa planernas tid tycks förbi i Malmö, i alla fall för den här gången.

Enligt Sydsvenskan-artikeln sa tekniska nämnden den 23/5 nej till en park i kvarteret Degeln för sex miljoner kronor. En utbyggnad av Varvsparken i Västra Hamnen för 17,5 miljoner ska också ha fått nobben på nämndmötet.

Ödet för parken i Degeln har länge påmint om sagan där en beställd kostym blir en tummetott. Men nu ser det alltså inte ut att bli ens en plätt av parken - eller?


När QPharma fick bygglov för en ny fabrikslåda ca 30 meter från gatan krympte parkplanerna betydligt.

När jag pratar med Pernilla Theselius - arkitekt på gatukontorets stadsmiljöavdelning - blir bilden mer nyanserad. Det som hänt är att tekniska nämnden har återremitterat ärendet om parken i Degeln till gatukontoret. Förmodligen kommer ärendet upp igen på nämndens junimöte, då i två delar: en del som handlar om köpet av marken där parken ska bli och en del som handlar om själva genomförandet.

Enligt Pernilla har markköpet i princip godkänts, vilket ju är en förutsättning för det fortsatta projekteringsarbetet. Däremot kan genomförandet av parkprojektet komma att skjutas på framtiden. Det återstår i vilket fall som helst detaljplanearbete och andra formella delar i processen innan det praktiska arbetet kan påbörjas.


Pernilla ser alltså ganska positivt på möjligheterna att det till slut ska bli en liten park i Degeln. Vilka konsekvenser åtstramningarna kommer att få för andra delar av Norra Sorgenfri-projektet är svårt att överblicka idag - den nya situationen är precis det: alldeles ny.

När det gäller Industrigatan tror Pernilla att den kommer att förnyas i etapper, i samband med att olika delar av området bebyggs. När exempelvis detaljplanen för kvarteret Spårvägen färdigställs kanske den biten av Industrigatan görs om samtidigt.

Den lösningen behöver i och för sig inte vara kopplad till det stramare budgetläget - det finns sedan länge en diskussion om huruvida man ska förnya Industrigatan innnan kvarteren bebyggs (i förhoppningen att driva på utvecklingen), efteråt när allt är klart eller i bitar samtidigt som delar av området utvecklas. Pernilla tycker det finns en poäng i att göra det i samklang med detaljplanerabetet för kvarteren och hur bebyggelsen i dem växer fram.

Pernilla berättar vidare att det finns en gatukostnadsmodell för Norra Sorgenfri, vilken innebär att fastighetsägarna ska stå för en del av kostnaderna för den allmänna platsmarken (gator och torg). Hon nämner en annan lösning, som används exempelvis i det gamla industriområdet Killebäcken i Göteborg. Här har kommunen och fastighetsägarna bildat ett slags halvprivat bolag som ansvarar för utvecklingen av området. Byggherrarna får sig inte tilldelat en bestämd del av området utan man har genom bolaget - tillsammans med kommunen - ett gemensamt ansvar för helheten. Bland annat har man gjort en urban odling i området för att etablera det i folks medvetande. Intressant.

I Norra Sorgenfri har man alltså valt en väg där de olika fastighetsägarna, byggherrarna och kommunen måste förhandla och processa sig fram till ett resultat. Hur de nu annonserade, långsiktiga indragningarna av anslag från kommunens sida kommer att påverka utbyggnaden av Norra Sorgenfri återstår att se.

torsdag 24 maj 2012

Avstickare: Caroli City - Zeppelinaren säljs

När Caroli City invigdes 1973 var det, får man anta, med pompa och ståt. Bland annat kunde man då beskåda ett monumentalt konstverk av Bertil Vallien, Zeppelinaren.


Zeppelinaren har hängt här sedan dess, i Caroli Citys hjärta. Att döma av dammlagret på vissa av figurerna har den fått hänga i fred. Men nu är det slut på det. Konstverket passar inte in i den nya berättelse om Kvarteret Caroli ägaren vill förtälja. Det säljs just nu på nätauktion. När drygt en timme återstår är högsta budet 66 000 kronor*. Det är inte så mycket och då får man ett stycke modern malmöitisk kulturhistoria på köpet.

Som köpare får man stå för nedtagning och bortförande av verket. (Gondolen under skeppet måste monteras bort före transport. Hissanordningen zeppelinaren hänger i medföljer om så önskas). Man bör även ha ett ganska stort utrymme att installera det i.
  Uppgifter från auktionsförrättaren: "Metalltrådar samt sandgjutna glaspjäser, delvis bemålad. /.../ Skeppets front har en spets med figurer och på skeppets mage är en korg för resenärer fäst. På metallskelettet är totalt 208 glaspjäser - fördelat på två storlekar - sammanfästa med sex metallpjäser, metalldekor och hängande kedjor. På skelettets båda sidor sitter 17 stavar med vardera 2-3 glaskulor.

Mått: Längd: ca. 600 cm, bredd: ca 230 cm, höjd: ca. 310 cm.
 

/.../ Ett 20-tal av glaskulorna på skelettets sidor saknas eller är trasiga. Enl. uppgift från Bertil Vallien kan nya glaskulor beställas på Kosta Boda. Konstverket är i behov av rengöring.

Grundkonstruktionen till farkosten tillverkades i smedjan på Boda Glasbruk i Småland av Bertil Vallien tillsammans med smeden Lars Larsson."
________________________
*Till slut blev det 170 000 + klubbslagsavgift & 20 % provision.

onsdag 23 maj 2012

Byggplaner för kvarteret Spårvägen

Källa: panoramaarkitekter.se
Just nu saneras marken i kvarteret Spårvägen. Idag är det en väldig och väldigt platt grusyta. Om ett par år, kanske redan under 2013 om planprocessen går väl, kan det börja byggas här.

Bilderna är utredningsskisser framtagna av Panorama Arkitekter (Andreas Frykman), den ovan för Peab och den nedan för Ikano. Peab-skissen knyter an till tegeltraditionen i området. På ScyscraperCitys Norra Sorgenfri-tråd finns en diskussion om hur återanvänt tegel från någon gammal industribyggnad (eller kanske ett magasin?) skulle kunna komma till användning - och visst vore det väl trevligt?

Källa: panoramaarkitekter.se

Fler har planer:

"Göran Wihl är arkitekt och presumtiv boende i Norra Sorgenfri. Han har tillsammans med tre arkitektvänner blivit tilldelade 5 stycken radhusenheter av Malmö stad. Gruppens motiv för att bilda en byggemenskap är att de vill bygga sitt egna hus, de vill bo kvar i innerstaden och de önskar åstadkomma ett hållbart sätt att bo. Frågor som ständigt är aktuella är vad de får ut av projektet och vad det kommer att kosta i slutändan. Göran Wihl menar att det ändå kommer att bli hanterbart då de framtida boende gör planeringen på egen tid och besitter den kompetensen som krävs då de själva är arkitekter. Tanken med projektet är att det ska bli ett flexibelt hus med en mix av bostäder med verksamheter i bottenvåningen och att grönskan ska få ta mycket plats."
(Saxat ur en rapport funnen på byggemenskap.se)

Glada arkitektgrabbar hjälper Byggare Bob fixa radhus i kvarteret Spårvägen.
Ut mot Celsiusgatan, med nya gator som avgränsar kvarteret, kan det bli fem radhus utformade och färdigställda av en byggemenskap.

Bilderna hämtade från Göran Wihls presentation under en konferens om byggemenskaper i Malmö den 16:e april.

Den som lever får se hur det blir till slut. Men först, redan i september, ska det bli UngBo-utställning i bussgaraget.

söndag 20 maj 2012

Vårvandring IV - snapshots

Grönska är inte Norra Sorgenfris starkaste sida, men syrenen och kastanjen blommar i detta nu i hörnet Östra Farmvägen/Industrigatan.
Konstnären Lars Embäck i hörnet Industrigatan/Östra Farmvägen, nära sin arbetsplats i huset som hyser Ateljéföreningen Addo. Kontraktet på ateljéerna har förlängts två år, berättar Lars, så åtminstone fram till hösten 2013 kommer Ateljéföreningen att vara kvar här.
Tegelfasad, mot Agneslundsvägen


Nässelplockare på Stäppen.
Ilskna måsar försökte jaga bort oss, men vi gjorde ändå en liten konstrunda på ödetomten.
Här Juan Carlos Peirones ugn, numera patinerad.
En lång, horisontell skruv som legat dold i marken har kommit i dagen. Vertikala skruvar används ofta för att förflytta till exempel spannmål från en våning till en annan. Förmodligen har den här använts för att förflytta något material från en del av fabriksanläggningen till en annan.
R.I.P., Skejtgrisen? Vissa tecken tyder på att bildhuggaren Noel har kommit tillbaka till Stäppen för att fortsätta arbeta med granitblocken. Inte minst att skejtarna som vi pratar med säger att de brukar träffa honom här.
Resterna av Lisa Renvalls installation Loft Living har blivit bar/lounge/grillhörna i anslutning till skejtparken.
Så väntar vi bara på att det ska bli dags att lägga korven på grillen. Tack för i år, medvandrare!

tisdag 8 maj 2012

Vårvandring IV

Dags igen för traditionsenlig vårvandring i Norra Sorgenfri!

Vad har hänt sen sist? Vad kommer att hända fram till nästa vandring?

Kanske får du svar på några av dina frågor söndagen den 20:e maj. Kom till korsningen Nobelvägen/Industrigatan klockan 13.

Medtag oömma och för väderleken passande utomhuskläder.

Om vädret är tjänligt: ta med ingredienser för spontanpicknick.

Så här var det senast det begav sig, 15:e maj 2011.

onsdag 2 maj 2012

Hela klabbet

Forumet SkyscraperCity håller koll på vad som händer i "Greater Malmö", när det gäller kommande och pågående byggprojekt. Nu finns det en ny tråd, om Norra Sorgenfri. Tråden har lånat Norra Sorgenfri Nus sidhuvud som illustration. Det är en komplimang, och som tack återanvänder jag den här flygbilden från trådens inledning:

Bild från SkyscraperCity
Jag använde samma bild i bloggens allra första inlägg. Den visar, framför allt, områdets centrala och strategiska läge i staden. Kontinentalbanan passerar över Industrigatan i förgrunden. En liten bit åt vänster utanför bild passerar järnvägen Amiralsgatan och här kommer det, om allt går väl, bli en lokal tågstation inom en inte alltför avlägsen framtid. Precis utanför bildens nederkant sträcker sig Scheelegatan - en gata som förbinder Sallerupsvägen med Emilstorp och sedan sträcker sig förbi Östra kyrkogården bort till Rosengård.

Industrigatan - som enligt planerna ska utvecklas till mer av en stadsgata - förbinder området med St Knuts väg och Föreningsgatan. Nobelvägen - som går som ett band från vänster till höger över bildens mitt - kommer med all säkerhet att leva upp som ett mindre bildominerat och därmed människovänligare stråk mellan Östervärn och Södervärn. Utvecklingen av Norra Sorgenfri är en nyckel till Nobelvägens ljusnande framtid. Redan har man lagt ny cykelväg längs den, och planterat träd i mitten.

Bilden är tagen någon gång innan hösten 2008. De gröna stadsbussarna står fortfarande parkerade på asfaltsplattan i kvarteret Spårvägen (hörnet Industrigatan/Nobelvägen). Hela bussgaraget, verkstäderna och kontorsbyggnaden som inrymde kommunens lönekontor finns kvar. Rivningarna började hösten 2009, samtidigt som den här bloggen påbörjades.

Ödetomterna på båda sidor Industrigatan tycks nyligen ha blivit avröjda från vegetation och eventuella boningar. Men den första skejtrampen, byggd med tegel, masonit och cement, syns som en blå bassäng i kv Brännarens övre högra hörn. Annars känner man igen sig ganska väl. Inte så mycket har rivits, inte så mycket har byggts.

Det är mest i det täta kvarteret Grytan - andra kvarteret till vänster efter Kontinentalbanan - som det hänt saker. Den gamla korvskinnsfabriken har blivit ett byggymnasium och ut mot Östra Farmvägen har det byggts för särskolegymnasiet. Östra Farmvägen har smalnats av där gatan löper mellan kvarteren Grytan och Brännaren, och fått bättre cykelväg. En busshållplats har det också blivit, för elevernas skull. I hörnet Östra farmvägen/Industrigatan förbereds för rivning av de gamla magasinsbyggnaderna och nybygge av bostäder.

En bild till, ungefär från samma tid:

Bild från ScyscraperCity